Dlaczego warto mieć prawo ochronne na znak towarowy w Chinach?

Prawo ochronne na znak towarowy niesie ze sobą szereg korzyści. Każda firma, która chce zacząć operować na rynku chińskim, musi zarejestrować swój znak towarowy. Dzięki temu będzie mogła posługiwać się swoim znakiem na wyłączność. Jest to tym ważniejsze, że Chiny nie uznają rejestracji znaków z innych krajów. Ponadto, w Państwie Środka obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszenia, co oznacza, że prawo do znaku ma ten podmiot, który jako pierwszy dokonał rejestracji. Dlatego rekomendowane jest zarejestrowanie swojego znaku towarowego w Chinach jeszcze podjęciem działań w tymże kraju.
Zarejestrowanie swojego znaku towarowego w Chinach uchroni nas przed sytuacją, której często doświadczają importerzy produktów wytwarzanych w tym państwie. Mowa o przypadku, gdy chiński dostawca rejestruje znak towarowy na siebie. Zjawisko to jest niestety dosyć powszechne, nawet jeśli produkowane towary w całości przeznaczone są na eksport. Ponadto dostawca, który stał się właścicielem naszego znaku towarowego, posiada szereg przywilejów z tego tytułu. Może m.in. żądać od nas dodatkowych opłat licencyjnych lub nawet odmówić sprzedaży licencji, co uniemożliwi importerowi możliwość produkowania towarów opatrzonych tym znakiem towarowym na terenie Chin. Bez ochrony prawnej, jaką daje nam rejestracja, możemy stracić realną kontrolę nad jego wykorzystaniem w państwie, które jest największym rynkiem zbytu na świecie.
Rejestracja znaku towarowego w Chinach ma ogromne znaczenie nie tylko w przypadku produkcji, ale także eksportu towarów. Jeśli znak towarowy, którym się posługujemy, zostanie zarejestrowany w Chinach wcześniej przez inny podmiot, to towary opatrzone naszym logo podczas wysyłki do Polski mogą zostać zatrzymane przez służby celne jako nieoryginalne, gdyż chiński Główny Urząd Celny podejmuje działania zwalczające obrót towarami podrabianymi. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest podpisanie ugody z osobą, która odpowiada za znak towarowy, co nie zawsze jest możliwe, a także łączy się z dodatkowymi opłatami.
W Chinach kwitnie tzw. handel znakami towarowymi, zarejestrowanymi w złej wierze. Istnieją platformy, na których można kupić (lub też sprzedać) znaki towarowe zarejestrowane w tym kraju przez kogoś z zamiarem późniejszego odsprzedania. Ponadto, wiele portali sprzedażowych takich jak Alibaba czy Taobao wycofuje ze sprzedaży produkty, które naruszają znaki towarowe. To właśnie dzięki zarejestrowaniu znaku towarowego w Chinach (odpowiednio wcześnie) jesteśmy chronieni prawnie przed wymienionymi powyżej sytuacjami. Taka rejestracja daje nam kontrolę nad wykorzystywaniem naszego logo, jest też podstawą prawną przy wszelkich sporach ze stronami trzecimi, znacząco ogranicza koszty dochodzenia spraw na drodze sądowej, dodatkowych opłat licencyjnych, odzyskiwania praw do swojego znaku itp. Wchodząc na chiński rynek, warto mieć na uwadze różne sytuacje, w których osoby trzecie będą chciały wykorzystać owoc naszej wieloletniej pracy. Dlatego warto zawczasu objąć go odpowiednią ochroną prawną.