Latest articles

Egzaminy urzędnicze – AsianShip

Egzaminy urzędnicze
Jeśli chodzi o edukację w Chinach, jedną z jej najbardziej charakterystycznych cech jest tradycyjny system ogólnopaństwowych egzaminów urzędniczych.
Ich historia sięga aż dynastii Han i stopniowo, wraz z upływem czasu, zmieniał się ich kształt. Początkowo ustna forma została uzupełniona także o tą pisemną, a kandydaci musieli opanować wiedzę z zakresu ksiąg konfucjańskich, dzieł klasyków, kaligrafii, recytacji, układania wierszy, a także pisania.
Od VI wieku n.e. urzędnicy podzieleni na cywilnych i wojskowych, wyłaniani byli na szczeblu powiatowym, prowincjonalnym oraz centralnym. Po zdaniu ostatniego egzaminu państwowego, można było również podejść do specjalnego egzaminu, którego zdanie gwarantowało członkostwo w Cesarskiej Akademii Nauk.
Zgodnie z konfucjańskim hasłem “nauczać wszystkich bez wyjątku”, do egzaminów urzędniczych mógł podejść teoretycznie każdy mężczyzna, bez względu na pochodzenie. W praktyce jednak większość urzędników pochodziła z bogatych rodów, bo tylko ich stać było na dobrych nauczycieli, naukę w komfortowych warunkach, a także na podróż z prowincji do stolicy cesarstwa (gdzie odbywał się ostatni, centralny etap).
Urzędnicy stanowili elitę intelektualną, która stała na szczycie hierarchii społecznej, ciesząc się wielkimi wpływami i profitami. Nie dziwi zatem fakt, że niektórzy poświęcili większość swojego życia, aby w tej grupie się znaleźć.
Obecnie Państwo Środka jest jednym z krajów, które najwięcej inwestują w swoje systemy szkolnictwa. Na rok 2020 10.53% całego PKB zostało przeznaczone na finansowanie sektora edukacyjnego, a wydatki na szkolnictwo wyższe wzrosły o prawie 4% w porównaniu do danych z poprzedniego roku. Pobieranie nauk w Chinach wiąże się ze zdobyciem wielu cennych doświadczeń, które ułatwiają odnalezienie się na rynku pracy.
Studia w Chinach oferują pomoc w aplikacji na studia i kursy językowe w Chinach, jak również przy zdobywaniu stypendiów na najlepsze uczelnie w kraju i jedne z najlepszych na świecie.
Zapraszamy na stronę internetową: https://www.studiawchinach.pl/, aby poznać szczegóły oferty edukacyjnej.

read more

Xi Jinping – Najpotężniejszy człowiek świata i jego imperium

„Xi Jinping nie potrzebuje więcej wzorców. Chce odcisnąć na Chinach własne piętno. Na reszcie świata także” (Fragment książki wydanej przez Wydawnictwo W.A.B.)
Autorami jednej z najnowszych i najbardziej aktualnych biograficznych książek o Przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej są niemieccy dziennikarze Stefan Aust oraz Adrian Geiges. Zbierając materiały do tej publikacji, która ukazała się w 2021 roku, oboje zgodzili się „poszukiwać prawdy w faktach”, co podkreślają już w pierwszych kilku zdaniach swojego dzieła. Owszem, nie można im zarzucić nieuczciwości – Aust i Geiges podeszli do tego zadania sumiennie i zostawiają Czytelnikowi przestrzeń na własne spostrzeżenia. „Niech Czytelnik sam wyrobi sobie zdanie o najpotężniejszym obecnie człowieku świata” – podkreślają autorzy.
Książka ta nie jest typową biografią. Współczesne Chiny zostały w niej opisane przez pryzmat ich panującego Cesarza lub też, mówiąc językiem Komunistycznej Partii Chin, „Wielkiego Sternika państwa w nowej erze”. Autorzy mają rację – obecnie nie da się oddzielić Chińskiej Republiki Ludowej od postaci jej Przewodniczącego, Xi Jinpinga. Wraz ze wzrostem pozycji Chin znacznie zwiększyła się międzynarodowa rola przywódcy kraju, dlatego postępujący kult jednostki Xi jest coraz bardziej zauważalny także na całym globie. Stąd też druga część tytułu publikacji – „najpotężniejszy człowiek świata”.
Warto docenić wielowymiarowość analizy, jaką przeprowadzili Stefan Aust i Adrian Geiges. Elementy wczesnej biografii Xi Jinpinga, wpływ rodziny i otoczenia, a także jego działania po dojściu do władzy w 2012 roku, zostały umiejętnie połączone z wieloma tematami politycznymi Chińskiej Republiki Ludowej. W książce możemy dokładnie prześledzić, jak Xi Jinping zmienił politykę wewnętrzną i zagraniczną Chin, a także postrzeganie Państwa Środka na arenie międzynarodowej. Jednym z punktów odniesienia został wybrany również wybuch pandemii koronawirusa, na którego skutki bezpośredni wpływ miały decyzje chińskiego przywódcy. Dobrym dopełnieniem tego obrazu Chińskiej Republiki Ludowej jest podkreślenie szczególnego dla kraju znaczenia nowych technologii, własnych mediów społecznościowych i cenzury internetowej. Wreszcie, Aust i Geiges przybliżają nam najważniejsze idee polityczne Xi oraz jego wizję przyszłości kraju.
Podsumowując, napisana lekkim dziennikarskim piórem, książka „Xi Jinping. Najpotężniejszy człowiek świata i jego imperium” jest idealnym wyborem zarówno dla biegłych w tematyce Chin czytelników, jak i dla osób dopiero rozpoczynających swoją znajomość z Państwem Środka.
Autor recenzji: Yaroslav Kurylo

read more

Projekt 211 – AsianShip

Czym jest projekt 211?
Projekt 211 to projekt, który został rozpoczęty w 1995 roku przez Ministra Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej. Jego celem było zrzeszenie najlepszych chińskich uczelni i uniwersytetów w celu podnoszenia standardów tychże placówek tak, aby stały się one wiodące na arenie międzynarodowej, a także wspieranie ich rozwoju.
Nazwa wywodzi się od hasła projektu, które w tłumaczeniu na polski brzmi: „Przygotowując się na 21 wiek, z sukcesem zarządzamy 100 uniwersytetami” (ang: „In preparation for the 21st century, successfully managing 100 universities”; chiń: „面向21世纪,办好100所高校”). Wzięto zatem 21, jako iż projekt dotyczy 21 wieku oraz 1 ze wspomnianych stu uczelni – tak powstała nazwa „Projekt 211”.
Programem zostało objętych nieco ponad 100 uniwersytetów, przy czym warto wspomnieć, że wszystkie z nich plasują się wysoko w rankingach zarówno chińskich, jak i międzynarodowych. Są to uczelnie z najlepszym wyposażeniem, prowadzące badania naukowe, które później rozpoznawalne są na całym świecie.
Lista uniwersytetów objętych programem znajduje się pod linkiem: https://www.chinaeducenter.com/en/cedu/cedulist211.php
Projekt zakończono w 2015 roku, a na jego miejsce utworzono nowy o nazwie „Double First Class University Plan”.
Asianship oferuje możliwość studiowania na najlepszych uczelniach w Państwie Środka, również tych, które są częścią „Projektu 211”. Te uczelnie to między innymi: Beihang University, Beijing Normal University, Fudan University, Shanghai Jiao Tong University czy Zhejiang University. Zapewniają one edukację na najwyższym poziomie, na wielu różnych specjalistyczny kierunkach.
Zapraszamy do kontaktu z Studia w Chinach, aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach studiowania lub odbycia kursów językowych w Chinach i poznać szczegóły oferty dostępnej w Asianship.

read more

Studia w Chinach (WBF & Asianship)

Egzaminy urzędnicze – AsianShip

Egzaminy urzędnicze
Jeśli chodzi o edukację w Chinach, jedną z jej najbardziej charakterystycznych cech jest tradycyjny system ogólnopaństwowych egzaminów urzędniczych.
Ich historia sięga aż dynastii Han i stopniowo, wraz z upływem czasu, zmieniał się ich kształt. Początkowo ustna forma została uzupełniona także o tą pisemną, a kandydaci musieli opanować wiedzę z zakresu ksiąg konfucjańskich, dzieł klasyków, kaligrafii, recytacji, układania wierszy, a także pisania.
Od VI wieku n.e. urzędnicy podzieleni na cywilnych i wojskowych, wyłaniani byli na szczeblu powiatowym, prowincjonalnym oraz centralnym. Po zdaniu ostatniego egzaminu państwowego, można było również podejść do specjalnego egzaminu, którego zdanie gwarantowało członkostwo w Cesarskiej Akademii Nauk.
Zgodnie z konfucjańskim hasłem “nauczać wszystkich bez wyjątku”, do egzaminów urzędniczych mógł podejść teoretycznie każdy mężczyzna, bez względu na pochodzenie. W praktyce jednak większość urzędników pochodziła z bogatych rodów, bo tylko ich stać było na dobrych nauczycieli, naukę w komfortowych warunkach, a także na podróż z prowincji do stolicy cesarstwa (gdzie odbywał się ostatni, centralny etap).
Urzędnicy stanowili elitę intelektualną, która stała na szczycie hierarchii społecznej, ciesząc się wielkimi wpływami i profitami. Nie dziwi zatem fakt, że niektórzy poświęcili większość swojego życia, aby w tej grupie się znaleźć.
Obecnie Państwo Środka jest jednym z krajów, które najwięcej inwestują w swoje systemy szkolnictwa. Na rok 2020 10.53% całego PKB zostało przeznaczone na finansowanie sektora edukacyjnego, a wydatki na szkolnictwo wyższe wzrosły o prawie 4% w porównaniu do danych z poprzedniego roku. Pobieranie nauk w Chinach wiąże się ze zdobyciem wielu cennych doświadczeń, które ułatwiają odnalezienie się na rynku pracy.
Studia w Chinach oferują pomoc w aplikacji na studia i kursy językowe w Chinach, jak również przy zdobywaniu stypendiów na najlepsze uczelnie w kraju i jedne z najlepszych na świecie.
Zapraszamy na stronę internetową: https://www.studiawchinach.pl/, aby poznać szczegóły oferty edukacyjnej.

read more

Projekt 211 – AsianShip

Czym jest projekt 211?
Projekt 211 to projekt, który został rozpoczęty w 1995 roku przez Ministra Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej. Jego celem było zrzeszenie najlepszych chińskich uczelni i uniwersytetów w celu podnoszenia standardów tychże placówek tak, aby stały się one wiodące na arenie międzynarodowej, a także wspieranie ich rozwoju.
Nazwa wywodzi się od hasła projektu, które w tłumaczeniu na polski brzmi: „Przygotowując się na 21 wiek, z sukcesem zarządzamy 100 uniwersytetami” (ang: „In preparation for the 21st century, successfully managing 100 universities”; chiń: „面向21世纪,办好100所高校”). Wzięto zatem 21, jako iż projekt dotyczy 21 wieku oraz 1 ze wspomnianych stu uczelni – tak powstała nazwa „Projekt 211”.
Programem zostało objętych nieco ponad 100 uniwersytetów, przy czym warto wspomnieć, że wszystkie z nich plasują się wysoko w rankingach zarówno chińskich, jak i międzynarodowych. Są to uczelnie z najlepszym wyposażeniem, prowadzące badania naukowe, które później rozpoznawalne są na całym świecie.
Lista uniwersytetów objętych programem znajduje się pod linkiem: https://www.chinaeducenter.com/en/cedu/cedulist211.php
Projekt zakończono w 2015 roku, a na jego miejsce utworzono nowy o nazwie „Double First Class University Plan”.
Asianship oferuje możliwość studiowania na najlepszych uczelniach w Państwie Środka, również tych, które są częścią „Projektu 211”. Te uczelnie to między innymi: Beihang University, Beijing Normal University, Fudan University, Shanghai Jiao Tong University czy Zhejiang University. Zapewniają one edukację na najwyższym poziomie, na wielu różnych specjalistyczny kierunkach.
Zapraszamy do kontaktu z Studia w Chinach, aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach studiowania lub odbycia kursów językowych w Chinach i poznać szczegóły oferty dostępnej w Asianship.

read more

IFTP – Studiuj w Chinach z Asianship

Chciałbyś poszerzyć swoje horyzonty o nowy język, którym mógłbyś się komunikować z ponad 1,3 mld ludźmi i z bliska poznać kulturę Chin? Już teraz możesz wziąć udział w International Foundation Programme (IFP). Jest to program skierowany do studentów zagranicznych,...

read more

Discover China

Xi Jinping – Najpotężniejszy człowiek świata i jego imperium

„Xi Jinping nie potrzebuje więcej wzorców. Chce odcisnąć na Chinach własne piętno. Na reszcie świata także” (Fragment książki wydanej przez Wydawnictwo W.A.B.)
Autorami jednej z najnowszych i najbardziej aktualnych biograficznych książek o Przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej są niemieccy dziennikarze Stefan Aust oraz Adrian Geiges. Zbierając materiały do tej publikacji, która ukazała się w 2021 roku, oboje zgodzili się „poszukiwać prawdy w faktach”, co podkreślają już w pierwszych kilku zdaniach swojego dzieła. Owszem, nie można im zarzucić nieuczciwości – Aust i Geiges podeszli do tego zadania sumiennie i zostawiają Czytelnikowi przestrzeń na własne spostrzeżenia. „Niech Czytelnik sam wyrobi sobie zdanie o najpotężniejszym obecnie człowieku świata” – podkreślają autorzy.
Książka ta nie jest typową biografią. Współczesne Chiny zostały w niej opisane przez pryzmat ich panującego Cesarza lub też, mówiąc językiem Komunistycznej Partii Chin, „Wielkiego Sternika państwa w nowej erze”. Autorzy mają rację – obecnie nie da się oddzielić Chińskiej Republiki Ludowej od postaci jej Przewodniczącego, Xi Jinpinga. Wraz ze wzrostem pozycji Chin znacznie zwiększyła się międzynarodowa rola przywódcy kraju, dlatego postępujący kult jednostki Xi jest coraz bardziej zauważalny także na całym globie. Stąd też druga część tytułu publikacji – „najpotężniejszy człowiek świata”.
Warto docenić wielowymiarowość analizy, jaką przeprowadzili Stefan Aust i Adrian Geiges. Elementy wczesnej biografii Xi Jinpinga, wpływ rodziny i otoczenia, a także jego działania po dojściu do władzy w 2012 roku, zostały umiejętnie połączone z wieloma tematami politycznymi Chińskiej Republiki Ludowej. W książce możemy dokładnie prześledzić, jak Xi Jinping zmienił politykę wewnętrzną i zagraniczną Chin, a także postrzeganie Państwa Środka na arenie międzynarodowej. Jednym z punktów odniesienia został wybrany również wybuch pandemii koronawirusa, na którego skutki bezpośredni wpływ miały decyzje chińskiego przywódcy. Dobrym dopełnieniem tego obrazu Chińskiej Republiki Ludowej jest podkreślenie szczególnego dla kraju znaczenia nowych technologii, własnych mediów społecznościowych i cenzury internetowej. Wreszcie, Aust i Geiges przybliżają nam najważniejsze idee polityczne Xi oraz jego wizję przyszłości kraju.
Podsumowując, napisana lekkim dziennikarskim piórem, książka „Xi Jinping. Najpotężniejszy człowiek świata i jego imperium” jest idealnym wyborem zarówno dla biegłych w tematyce Chin czytelników, jak i dla osób dopiero rozpoczynających swoją znajomość z Państwem Środka.
Autor recenzji: Yaroslav Kurylo

read more

Map of China: Beijing, Tianjin, Hebei

From high mountains and glaciers to deep valleys and deserts - China’s geographic diversity is quite astonishing. This month we will embark on a virtual journey of discovery through various provinces and cities of China. We will get to know the local cuisine, customs,...

read more

Map of China: Sichuan, Chongqing

Sichuan (四川) Region of unparalleled natural beauty and home of the giant panda Land of many guises, Sichuan province, is situated in southwestern China. “What heights! / It is easier to climb Heaven / Than take the Sichuan Road” wrote the Tang poet Li Bai describing...

read more

Znaki towarowe w Chinach (WBF & Tisco)

WBF & Tisco: Zawiązywanie umów z chińskimi partnerami

[ENG VERSION BELOW] W kontaktach biznesowych z chińskimi producentami niezbędne jest działanie w zgodzie z wymogami prawnymi. Wielu importerów obawia się niejasności obecnych w chińskim prawie. To prawda, że ustawodawstwo Chińskiej Republiki Ludowej często jawi się...

read more

WBF & Tisco: Import z Chin

[ENGLISH VERSION BELOW] Import z Chin: co musisz wiedzieć, zanim zaczniesz Perspektywa importu produktów z Chińskiej Republiki Ludowej to podstawa dla wielu przedsiębiorców, którzy planują rozwinąć swoją działalność. Państwo Środka jest powszechnie znane ze swojego...

read more

WBF & Tisco: Produkcja w trakcie i po Chińskim Nowym Roku

[ENG VERSION BELOW] Niedawno minione święto w Chinach, czyli Chiński Nowy Rok, to dla większości Chińczyków, najbardziej wyczekiwany i najdłuższy, ustawowo wolny festiwal. Dla wielu mieszkańców Chin, to jedyny okres w roku, dający możliwość spędzenia czasu w gronie...

read more

Energy for Future Earth

Energy sources: Atom energy

Throughout the years there has been a constantly rising demand for the nuclear power in China. Diversified energy sources are the key to decrease air pollution, since most of mainland China’s electricity is produced from coal. Therefore the impetus for nuclear power...

read more

Energy sources: Coal

The pandemic is currently not the only serious threat to the world. Temporarily removed from headlines, yet still unsolved – the climate change issue is another one. Naturally, without crucial changes, coal still holds the title of the most significant pollution...

read more

Energy sources: Water

In terms of hydropower, China definitely dominates on a global scale. Currently, more than half of the world’s hydropower capacity is installed in China. However, due to an enormous energy demand in the country, hydropower is ranked as the second largest source of...

read more

Business Culture in China

Chinese business etiquette in a nutshell

Compared to many other countries, especially European and American, business in China is conducted in a much more formal way. Observing their etiquette and ceremonials gives a greater chance of establishing fruitful work relationships because Chinese business...

read more

The Chinese style of negotiation

The Chinese style of negotiation and business talks is fundamentally different from the European, or more broadly, the Western style we know of. In China, many issues that seem irrelevant or certainly not of the highest rank to Europeans, are taken very seriously and...

read more

The role of mianzi

Mianzi (面子), the significance of the face in Chinese culture   The concepts of honour, respect and reputation exist in every culture, but in China they have a crucial role in most social interactions, especially in the business world. The term mianzi promotes the...

read more

WARSAW

Professor Piotr Grzebyk  
Project Academic Supervisor
Phone: +48 506 019 551
Mail: p.grzebyk@wpia.uw.edu.pl

Zuzanna Pudło  
Main Coordinator of the Project
Phone: +48 ‭535 665 603

BEIJING

Professor Zhang Li
Project Academic Supervisor
Mail:
zhangli8410@sina.com

Su Hanting
Shu Ni
Lan Tianze
Beijing Team Coordinators
Mail: wbfpress@163.com