Znaki towarowe w Chinach – wymogi, postać znaku towarowego

      
W poprzednim artykule zdefiniowaliśmy znak towarowy i określiliśmy zalety wynikające z jego rejestracji, szczególnie w Państwie Środka. Aby jednak skutecznie zarejestrować znak towarowy w Chinach, wpierw musi on spełniać kilka niezbędnych cech. Powinien on być:
  • zgodny z prawem (nie powielający istniejącego znaku, niedyskryminujący, nierozprzestrzeniający fałszywych treści),
  • charakterystyczny,
  • możliwy do rejestracji.

Częściowo pokrywa się to z przesłankami rejestracji znaku towarowego opisanymi w art. 120 ustawy Prawo Własności Przemysłowej. W Polsce bowiem znak towarowy musi posiadać przede wszystkim zdolność odróżniającą, dzięki której będzie można odróżnić towar bądź usługi jednego przedsiębiorcy od innego oraz po drugie nie może spełniać żadnej z przeszkód w rejestracji, które dzielą się na względne (m.in. nie może być identyczny z już zarejestrowanym znakiem, na który istnieje prawo ochronne czy naruszać dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich) oraz bezwzględne (m.in. nie może być sprzeczny z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd). Na terenie Unii Europejskiej, a zatem również i Polski, możliwa jest rejestracja unijnego znaku towarowego.

Przykładowe znaki, które mogą zostać legalnie zarejestrowane w Chinach, to znaki, akronimy, litery, cyfry, nazwy i kombinacje kolorów. Więcej przykładów można znaleźć w oficjalnej bazie China Trade Mark Office (CTMO).

Ponadto znak nie powinien być funkcjonalny, co oznacza, że nie może być związany z naturą przedmiotu, którego dotyczy, nadawać mu jakiejkolwiek wartości, bądź sprawiać, że dzięki niemu obiekt może zostać wykorzystany w tylko jeden sposób służący do osiągnięcia jakiegoś specyficznego technicznego efektu.

Chociaż wymagania te wydają się proste, sam proces do prostych nie należy i może on zająć około 10 miesięcy. Chińskie regulacje prawne nie uznają znaków zarejestrowanych za granicą tak, jak jest to w ramach prawa pierwszeństwa w USA i Europie. Istnieje jednakże możliwość zatwierdzenia rejestracji znaku dokonanej w Europie jako „daty pierwszeństwa” dla znaku rejestrowanego w Chinach. W takim wypadku jednak przedsiębiorca powinien złożyć wniosek nie później niż 6 miesięcy od daty dokonania rejestracji znaku w Europie.

   
 
        
     
 Autorka: Julia Szcześniak
     
Post powstał we współpracy z: