W ostatnich latach zdecydowanie zyskała na popularności kwestia podejmowania studiów w Państwie Środka przez osoby niebędące jego obywatelami. Ostatni raport dotyczący tego fragmentu przekroju systemu oświaty został opublikowany przez Ministerstwo Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej w 2018 roku. Dotyczył on jedynie studiów w Chinach kontynentalnych.
Według zgromadzonych danych w 2018 roku studiowało w Chinach 492.185 studentów z zagranicy. W grupie tej dominowali obywatele państw azjatyckich: Korei Południowej, Tajlandii, Pakistanu i Indii. Piątą największą grupę stanowili obywatele USA. Niemal 13% zagranicznych studentów otrzymywało stypendium rządowe ChRL.
Najpopularniejszymi ośrodkami akademickimi okazały się Pekin, Szanghaj i liczne placówki w prowincji Jiangsu. Można domniemywać, że popularność tych rejonów związana jest z wysoką pozycją tamtejszych uczelni w światowych rankingach i z podjętą przez rząd chiński w 2015 roku inicjatywą „Double First Class University Plan” (双一流), która na celu ma podniesienie prestiżu ponad 100 chińskich uniwersytetów i uniwersytetów specjalistycznych i wyniesienie ich do rangi placówek światowej klasy do roku 2050. W grupie tej, jak i na wysokich pozycjach w międzynarodowych rankingach, znajdują się m.in. Uniwersytet Tsinghua, Uniwersytet Pekiński, Szanghajski Uniwersytet Jiao Tong, Uniwersytet Fudan i Uniwersytet Nankiński.
Odkąd wyjazdy zagranicznych studentów zostały wstrzymane w związku z pandemią koronawirusa, wielu potencjalnych kandydatów stawia przed sobą pytanie: „Kiedy Chiny ponownie przyjmą studentów z zagranicy?”. Trudna sytuacja epidemiologiczna, w której się znaleźliśmy, nie pozwala otwarcie odpowiedzieć na to pytanie. W związku z tym w chwili obecnej większość zajęć realizowana jest w trybie online. Jednak zmiana formy edukacji nie wpłynęła na doskonałą jakość zajęć i przygotowanie prowadzących, a wręcz spowodowała rozszerzenie aktualnej oferty edukacyjnej. Przykładem może być IFP Part-Time – program, dzięki któremu już w trakcie nauki w szkole średniej przyszli studenci mogą szkolić swoje umiejętności języka chińskiego, aby rozpocząć studia bezpośrednio po maturze, bez konieczności odbywania rocznego kursu przygotowawczego na miejscu!
Nie da się ukryć, że Chiny stanowią w ostatnich latach coraz atrakcyjniejszy cel zarówno dla absolwentów szkół średnich, jak i udających się na studia II stopnia. Chiny są światowym liderem pod względem wydatków na edukację wyższą, a oferowanym programom towarzyszą perspektywy przyszłego zatrudnienia w największym na świecie sektorze e-commerce oraz wstąpienia na prężnie rozwijającą się w Państwie Środka scenę startupową. Więcej informacji na temat możliwości studiowania w Chinach, szczególnie w sektorze technologicznym, znaleźć można na portalu https://www.studiawchinach.pl/ oraz na profilach Studia w Chinach w mediach społecznościowych. W razie wszelkich pytań możliwy jest także kontakt telefoniczny oraz mailowy.