Czym jest znak towarowy i czemu służy? 

    
Rejestracja znaku towarowego to niewątpliwie jedno z ważniejszych działań jakie musi podjąć przedsiębiorca, aby móc prowadzić handel z Chinami. Ale czym właściwie jest znak towarowy? Najprościej mówiąc, to oznaczenie, które pozwala odróżnić towary lub usługi danej firmy od innych dostępnych na rynku. W ten sposób produkty oznaczone znakiem zyskują rozszerzoną ochronę prawną.
    

W Chinach znak towarowy można zarejestrować w postaci znaków, akronimów, liter, cyfr, urządzeń, nazw lub kombinacji kolorów. Ważne jest, aby pamiętać, że w Chinach obowiązuje prawo pierwszeństwa, zgodnie z którym ochrona znaku towarowego przyznawana jest według kolejności jego rejestracji.
   
Chiny nie uznają zagranicznych znaków towarowych. Zatem nawet jeśli zamierzamy podjąć współpracę z chińskimi partnerami dopiero w przyszłości, warto zawczasu zaplanować rejestrację znaku. Cała procedura może potrwać nawet do 10 miesięcy, a znak staje się chroniony dopiero po zakończeniu całego procesu. Co ciekawe, nawet firmy globalne, które nie produkują swoich towarów w Chinach, często decydują się na rejestrację znaku towarowego także w tym kraju. Stanowi to bowiem skuteczne zabezpieczenie przed „kradzieżą” znaku i ewentualnymi innymi naruszeniami. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo, że inny podmiot zarejestruje tożsamy albo podobny znak i będzie pełnoprawnie się nim posługiwać, przykładowo podrabiając inne towary, a tym samym zablokuje producentowi możliwość produkcji i sprzedaży jego towarów w Chinach.
   
Oprócz tego, warto również zarejestrować znak towarowy ze względu na ochronę własnej marki i zabezpieczenie jej produktów, a także procesu ich wytwarzania. Jest to niezbędne dla legalnej i bezproblemowej produkcji towarów swojej marki w Chinach oraz bezpiecznego ich transportu. Wbrew panującej opinii dotyczy to także produktów przeznaczonych tylko na eksport. Jeżeli ktoś zdąży zarejestrować znak towarowy w Chinach przed nami (jako producent/przedsiębiorca), bardzo możliwe, że nasz towar oznaczony tym znakiem zostanie zatrzymany na granicy jako „podróbka”. Jeśli dana osoba zrobiła to dla osiągnięcia korzyści finansowych, będziemy zmuszeni zapłacić opłatę licencyjną. Co gorsza, niektóre znaki towarowe są rejestrowane przez podmioty wyłącznie w celu pozbycia się konkurencji. W takim przypadku niewiele można zrobić, towar najprawdopodobniej zostanie zniszczony przez służby celne. Ponadto okazanie certyfikatu jest często warunkiem koniecznym do otwarcia sklepu w Chinach lub nawet sprzedawania produktów danej marki na chińskich stronach. Większość platform wymaga praw do legalnego posługiwania się danym znakiem.
   
Niestety, problem rejestrowania znaków należących do innych firm przez osoby trzecie w celu uzyskania korzyści lub utrudnienia pracy innej spółce jest coraz bardziej powszechny. Próba odzyskania praw do znaku stanowi zazwyczaj długi i bardzo kosztowny proces. Istnieje nawet specjalna platforma internetowa służąca do handlu właśnie znakami towarowymi i licencjami. To dodatkowy argument dlaczego jego rejestracja w Chinach jest tak ważna.
   
   
   
    
 Autorka: Agata Klabińska
     
Post powstał we współpracy z: