[ENGLISH VERSION BELOW]
?? Import z Chin: co musisz wiedzieć, zanim zaczniesz
Perspektywa importu produktów z Chińskiej Republiki Ludowej to podstawa dla wielu przedsiębiorców, którzy planują rozwinąć swoją działalność. Państwo Środka jest powszechnie znane ze swojego dynamicznego handlu zagranicznego i kooperacji z podmiotami biznesowymi z całego świata. Niemniej jednak należy być świadomym pewnych ważnych kwestii przed nawiązaniem współpracy z chińskimi producentami. Przede wszystkim niezbędne jest przeprowadzenie pogłębionego researchu potencjalnych dostawców.
Stąd potrzeba przeanalizowania czynników takich jak:
? cena próbki
? MOQ (Minimum Order Quantity) – minimalna ilość ? zamówienia
? koszt całego zamówienia
? czas dostawy
? metoda transportu i jego cena
? stawki celne i inne opłaty importowe
Szczególnie w kwestii dostawy należy uważnie wybrać odpowiednią metodę transportu, która najlepiej będzie odpowiadać wymaganiom importera. Ze względu na duże odległości, rozważane środki to: fracht lotniczy, morski i kolejowy. Wszystkie różnią się między sobą czasem dostawy, kosztem i możliwym załadunkiem.
W przypadku, gdy zamówienie od jednego producenta jest zbyt małe, by jego przewóz był opłacalny, warto rozważyć konsolidację transportu. Polega ona na połączeniu zamówień od kilku dostawców w jedno, tak aby całościowy koszt przesyłki był mniejszy. Nasz obecny partner – firma TISCO zajmuje się, obok wielu innych usług, pomocą importerom w konsolidacji transportu.
Wizja szybkiego zarobku w oczywisty sposób kusi wielu oszustów. Mimo, że obopólne zaufanie jest bardzo cenione podczas prowadzenia interesów z chińskimi przedsiębiorcami, zawsze należy zweryfikować potencjalnego przyszłego partnera biznesowego. Trzeba wystrzegać się ofert obiecujących podejrzanie lukratywne zyski. Warto sprawdzić, czy firma jest oficjalnie zarejestrowana w Chinach oraz czy jej dane, takie jak adres oraz numer konta bankowego są prawdziwe. Początkowy research jest niezbędny, zanim przystąpimy do importowania towarów z Chińskiej Republiki Ludowej, a pomóc w nim mogą firmy profesjonalnie zajmujące się pośrednictwem między polskimi a chińskimi podmiotami – takie jak wymienione wyżej TISCO. Dzięki współpracy z nimi możliwe jest wyeliminowanie wielu ewentualnych nieprzyjemności.
_______________________________________
?? Importing from China: before you start
Importing products from the People’s Republic of China is a key point for many entrepreneurs who plan to grow their businesses. The Middle Kingdom is widely known for its vital foreign trade and affairs with business entities from all over the world. Nonetheless, you should be aware of a few issues before you start a cooperation with Chinese manufacturers. Firstly, you ought to do an in-depth research on potential suppliers.
It is worth analyzing factors such as:
? price of the test sample;
? MOQ – Minimum Order Quantity;
? cost of the full order;
? the delivery time;
? shipping method and its price;
? tariff duty rate;
Especially in terms of shipping you should make a careful choice of means of transport that would suit your needs the most. In view of the fact that long distances are taken into account, the considered shipping methods are: air freight, maritime and rail transport. They differ in aspects such as shipment time, cost and possible load.
In case the size of your order from one manufacturer does not meet the requirements of effective shipment, it is advised to consider consolidation of transport. It means combining products of a few manufacturers in one parcel so that the overall shipping cost could be lower. Our current partner – TISCO is a company that, among many other services, helps importers with transport consolidation.
The vision of a quick profit tempts many frauds. Although general trust is highly required in business, you must always verify your potential partner. Beware of suspiciously promising deals. Always check whether the company is legally registered in China and if the given address and bank account are real. This is the very reason why the initial research is crucial before you start importing goods from the People’s Republic of China. It is highly recommended to cooperate with professional companies, as previously mentioned TISCO, in order to avoid any nuisances.
We encourage you to visit the pages below in order to find more for more information: