Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przez Stowarzyszenie Warsaw-Beijing Forum

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Warsaw Beijing Forum o numerze KRS 0000762966 z siedzibą w Warszawie przy ul. Stradomskiej 1/13, 04-619 Warszawa (dalej – „Administrator” lub „Organizator” lub „Stowarzyszenie”).
 2. Z Administratorem można się skontaktować przez wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: warsawbeijingforum@gmail.com.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 119 s. 1, dalej – „RODO”). Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.
 4. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię̨ i nazwisko, adres mailowy, nazwa użytkownika na instagramie, numer telefonu. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu wysyłki książki „Oswoić smoka” Weroniki Truszczyńskiej. Brak podania tych danych uniemożliwi nam przeprowadzenie procesu wysyłki książek.
 5. Dane osobowe dobrowolnie podane przez Uczestnika będą przetwarzane w celu wysyłki książek (dalej „Wysyłka”). Dostęp do danych osobowych będą posiadali wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Odbiorcami zebranych danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych oraz hostingowych. Organizator wprowadził odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych.
 6. Uczestnik jest uprawniony do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych – w przypadku, jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, przy uwzględnieniu celów przetwarzania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetworzone. Ponadto Uczestnik jest uprawniony lub uprawniona do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych i ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadku, jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Uczestnik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania oraz jeżeli Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne uczestnikowi lub uczestniczce do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 7. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji, które zostaną wykorzystane w celach związanych z przebiegiem rejestracji na Wydarzenie.
 8. Dane Uczestników będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia Wysyłki.
 10. Uczestnik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych.
 11. Rejestracja i udział w Wysyłce i tym samym udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Warsaw Beijing Forum o numerze KRS 0000762966 z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Próchnika 8/86, 01-585 Warszawa (dalej – „Administrator” lub „Organizator” lub „Stowarzyszenie”).

2. Z Administratorem można się skontaktować przez wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: warsawbeijingforum@gmail.com.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 119 s. 1, dalej – „RODO”). Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

4. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres mailowy, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Brak podania tych danych uniemożliwi nam przeprowadzenie procesu rekrutacji z Twoim udziałem.

5. Dane osobowe dobrowolnie podane przez Uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do 9. edycji projektu Warsaw-Beijing Forum (dalej – “Rekrutacja”). Dostęp do danych osobowych będą posiadali wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Odbiorcami zebranych danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych oraz hostingowych. Organizator wprowadził odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych.

6. Uczestnik jest uprawniony do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych – w przypadku, jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, przy uwzględnieniu celów przetwarzania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetworzone. Ponadto Uczestnik jest uprawniony lub uprawniona do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych i ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadku, jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Uczestnik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania oraz jeżeli Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne uczestnikowi lub uczestniczce do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń).

7. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji, które zostaną wykorzystane w celach związanych z przebiegiem Rekrutacji.

8. Dane Uczestników będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

9. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu Rekrutacji.

10. Uczestnik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych.

11. Udział w Rekrutacji i tym samym udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Warsaw Beijing Forum o numerze KRS 0000762966 z siedzibą w Warszawie przy ul. Stradomskiej 1/13, 04-619 Warszawa (dalej – „Administrator” lub „Organizator” lub „Stowarzyszenie”).
 2. Z Administratorem można się skontaktować przez wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: warsawbeijingforum@gmail.com.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 119 s. 1, dalej – „RODO”). Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.
 4. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię̨ i nazwisko, adres mailowy, afiliacja. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji na wydarzenie „One Belt One Road Initiative – meeting with SDZLegal Schindhelm’s experts”. Brak podania tych danych uniemożliwi nam przeprowadzenie procesu rejestracji na wydarzenie.
 5. Dane osobowe dobrowolnie podane przez Uczestnika będą przetwarzane w celu rejestracji na wydarzenie „One Belt One Road Initiative – meeting with SDZLegal Schindhelm’s experts” (dalej „Wydarzenie”). Dostęp do danych osobowych będą posiadali wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Odbiorcami zebranych danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych oraz hostingowych. Organizator wprowadził odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych.
 6. Uczestnik jest uprawniony do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych – w przypadku, jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, przy uwzględnieniu celów przetwarzania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetworzone. Ponadto Uczestnik jest uprawniony lub uprawniona do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych i ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadku, jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Uczestnik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania oraz jeżeli Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne uczestnikowi lub uczestniczce do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 7. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji, które zostaną wykorzystane w celach związanych z przebiegiem rejestracji na Wydarzenie.
 8. Dane Uczestników będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia Wydarzenia.
 10. Uczestnik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych.
 11. Rejestracja i udział w Wydarzeniu i tym samym udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Warsaw Beijing Forum o numerze KRS 0000762966 z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Próchnika 8/86, 01-585 Warszawa (dalej – „Administrator” lub „Organizator” lub „Stowarzyszenie”).

2. Z Administratorem można się skontaktować przez wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: warsawbeijingforum@gmail.com.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 119 s. 1, dalej – „RODO”). Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

4. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres mailowy, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Brak podania tych danych uniemożliwi nam przeprowadzenie procesu rekrutacji z Twoim udziałem.

5. Dane osobowe dobrowolnie podane przez Uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do 9. edycji projektu Warsaw-Beijing Forum (dalej – “Rekrutacja”). Dostęp do danych osobowych będą posiadali wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Odbiorcami zebranych danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych oraz hostingowych. Organizator wprowadził odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych.

6. Uczestnik jest uprawniony do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych – w przypadku, jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, przy uwzględnieniu celów przetwarzania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetworzone. Ponadto Uczestnik jest uprawniony lub uprawniona do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych i ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadku, jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Uczestnik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania oraz jeżeli Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne uczestnikowi lub uczestniczce do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń).

7. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji, które zostaną wykorzystane w celach związanych z przebiegiem Rekrutacji.

8. Dane Uczestników będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

9. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu Rekrutacji.

10. Uczestnik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych.

11. Udział w Rekrutacji i tym samym udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

 

WARSAW

Professor Piotr Grzebyk  
Project Academic Supervisor
Phone: +48 506 019 551
Mail: p.grzebyk@wpia.uw.edu.pl

Zuzanna Pudło  
Main Coordinator of the Project
Phone: +48 ‭535 665 603

BEIJING

Professor Zhang Li
Project Academic Supervisor
Mail:
zhangli8410@sina.com

Su Hanting
Shu Ni
Lan Tianze
Beijing Team Coordinators
Mail: wbfpress@163.com