Zmiany w chińskim prawie a znaki towarowe

Czy zmiany w chińskim prawie w 2021 mają wpływ na regulacje dotyczące znaków towarowych?
Prawo patentowe – Zhōnghuá rénmín gònghéguó zhuānlì fǎ (中华人民共和国专利法)
17 października 2020 roku została ogłoszona nowelizacja przepisów dotyczących znaków towarowych w Chińskiej Republice Ludowej. Zmianie uległa ustawa patentowa, która wejdzie w życie 1 czerwca 2021 roku.
Prawo patentowe nie było modyfikowane w Chinach od 13 lat, dlatego też wymagało ono dokonania pewnych korekt, tak aby usprawnić i uskutecznić proces rejestracji znaków towarowych. Dotychczas były objęte ochroną na okres 10 lat. Nowe prawo ma wydłużyć tę ochronę do 15 lat, dając wnioskodawcy dodatkowe 5 lat licencji dla produktu. Kolejną nowością, która na pewno wpłynie korzystnie na działalność firm wprowadzających swoje produkty na rynek chiński, jest możliwość ochrony wzorów częściowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu projekty powstające na różnych etapach można będzie chronić oddzielnie, rejestrując wzory częściowe, a nie tak jak było do tej pory, czyli rejestrując tylko i wyłącznie finalny produkt.
Zmieniona ustawa patentowa daje większe kompetencje Chińskiej Krajowej Administracji Własności Intelektualnej. Nowe procedury upoważniają tę jednostkę do znacznie efektywniejszego egzekwowania patentów drogą administracyjną, przez co znacznie zmniejszy się ilość sporów o patenty kierowanych na drogę sądową. Chińskie prawo ma zwiększać ustawową kwotę rekompensaty za naruszenie praw własności intelektualnej z 10 000 do 1 000 000 RMB oraz kwotę rekompensaty z ustawy patentowej z 2008 r. z 30 000 do 5 000 000 RMB.
Bardzo ważną zmianą, wprowadzoną w chińskiej ustawie patentowej, jest ta dotycząca odszkodowań karnych. Jest ona istotna, gdyż ma powstrzymywać między innymi kradzieże patentów, czyli przeciwdziałać naruszaniu praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie kar, które mają okazać się znacznie wyższe niż potencjalne zyski z naruszenia. Chiny wprowadzają bowiem odszkodowanie karne jednorazowe lub pięciokrotne za naruszenie praw własności intelektualnej, w stosunku do pierwotnego odszkodowania.
Autorka: Zuzia Pudło