Beijing Team

Cai Yao, "Valcy"

Cai Yao, "Valcy"

Beijing Team Coordinator

Xue Ningying, "Shining"

Xue Ningying, "Shining"

Beijing Team Coordinator

Jia Xiao, "Winni"

Jia Xiao, "Winni"

Participant

Chen Hao

Chen Hao

Participant

Han Dongyu

Han Dongyu

Participant

Zou Zhaomin

Zou Zhaomin

Participant

Lin Fangchen

Lin Fangchen

Participant

Liu Shuxuan

Liu Shuxuan

Participant

Wan Kefei, "Ninth"

Wan Kefei, "Ninth"

Participant

Qiu Zhaojie

Qiu Zhaojie

Participant

Zhou Hongzhao

Zhou Hongzhao

Participant

Liang Xinyi

Liang Xinyi

Participant

Shi Shuo

Shi Shuo

Participant

Wu Ying, "Wing"

Wu Ying, "Wing"

Participant

Wu Wei

Wu Wei

Participant

WARSAW

Laura Ruszel
Main Project Coordinator
Partners & Sponsors Coordinator
Phone: +48 517 560 836
Mail: wbf.partnersteam@gmail.com

Kamil Opara
Partners & Sponsors Coordinator
Phone: +48 604 642 158
Mail: wbf.partnersteam@gmail.com

 

BEIJING

Yao Rui and Sun Qingxi
Beijing Team Coordinators

Mail: beijingwarsawforum@163.com